• พัฒนาตัวคุณ เปิดโอกาส
    สู่อนาคตอย่างมั่นใจ

  • ถึงเวลา Up-Skill เมื่อโลกปรับ
    คุณต้องเปลี่ยน

  • เมื่อทักษะที่เคยมี ไม่เพียงพอ
    ได้เวลา Up-Skill

ถึงเวลา Up-Skill เมื่อโลกปรับ คุณต้องเปลี่ยน

พัฒนาตัวคุณเปิดโอกาสพร้อมรับอนาคต

เตรียมตัวคุณให้พร้อมกับโลกใบใหม่กับการปฎิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุค Digital Disruption ตำแหน่งงานจำนวนมากจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ทักษะที่เคยมี อาจไม่เป็นที่ต้องการขององค์กรอีกต่อไป

“ทุกวิกฤต คือ โอกาส” การเข้ามาของเทคโนโลยีกลับทำให้บุคลากรในหลายด้าน เป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจชั้นนำเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เช่น การด้านพัฒนา Software หรือ พัฒนา Application นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบ User Interface นักวิเคราะห์ Analytics และงานอีกมากทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ไม่มีที่ว่างในวันหน้า ให้กับคนที่อยู่เฉยๆ” หลักสูตร “Full Stack Software Developer Bootcamp” หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ Up-Skill ทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนซอฟท์แวร์มาก่อน ให้กลายเป็นนักออกแบบ พัฒนาซอฟแวร์มืออาชีพ ที่สามารถทำงานในสายงานของ Software Engineer ได้เช่นเดียวกับผู้ที่เรียนจบมาในด้านนี้โดยตรง

Skill Future Program

หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ Up-Skill และ Re-skill ทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนซอฟท์แวร์มาก่อน ให้มีพื้นฐาน ลงมือทำจริง ก้าวสู่ Developer มืออาชีพ ที่สามารถทำงานในสายงานของการพัฒนา Software โดยวางพื้นฐานทั้งความรู้ทฤษฎี ปฏิบัติ พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม Framework และ Tools ต่างๆ ที่นักพัฒนาระดับสากลใช้กันในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ Up-Skill ทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนซอฟท์แวร์มาก่อน ให้มีพื้นฐาน ลงมือทำจริง ก้าวสู่ Developer มืออาชีพ เรียนพื้นฐานโดยใช้ภาษา Java พร้อมทั้ง Project based ที่ลงมือทำจริง เพื่อให้คุณสามารถทำงานในสายงานของการพัฒนา Mobile Application ได้เช่นเดียวกับผู้ที่เรียนจบมาในด้านนี้โดยตรง

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรเน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และ การใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎี ผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน แก้ปัญหา และการตัดสินใจทางการตลาดโดยใช้กรณีศึกษา Case Study และลองทำการตลาดออนไลน์ของจริงด้วยเครื่องมือต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

ก้าวสู่นักทดสอบ Software Tester มืออาชีพ หลักสูตรจะช่วยวางพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ Software สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยน สายงานโดยไม่มีความรู้มาก่อน ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักทดสอบระบบ ทำ Software Testing ซึ่งมีความต้องการอย่างยิ่งในปัจจุบัน เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทำจริง เพื่อไปสู่ความเป็น Tester มืออาชีพในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อทักษะที่เคยมี ไม่เพียงพอ

ได้เวลา Up-Skill เพื่อโอกาสใหม่ที่เปิดกว้างสู่อาชีพที่มั่นคงกว่า

Partners